Φλωράτος Μιχάλης & ΣΙΑ E.Ε.
Μπαταρίες 

Μαιζώνος 241, 26222,
Πάτρα, Νομός Αχαΐας 

Τηλ.: 2610-336330
Fax: 2610-326651
Email: mfloratos@gmail.com